Làm thế nào để hủy đăng ký của tôi?

Làm thế nào để hủy đăng ký của tôi?

Table of Contents

Làm thế nào để hủy đăng ký SlidesAI của tôi?

Bạn có thể hủy đăng ký của mình từ tab Tài khoản của bạn. Dưới đây là bạn có thể tìm thấy nó

1. Tạo một bài thuyết trình trống bằng cách truy cập vào liên kết này-https://slides.new/

2. Mở SlidesAI thông qua Extensions → SlidesAI → Tạo bài thuyết trình

3. Bây giờ nhấp vào tab Tài khoản của bạn và bạn sẽ thấy một liên kết để hủy đăng ký của bạn (ở cuối)

4. Mở liên kết và nhấp vào Hủy đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Tôi không thấy liên kết hủy đăng ký

  • Nếu bạn không thấy nó, vui lòng kiểm tra xem bạn đã đăng nhập bằng email đúng chưa. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hỗ trợ trò chuyện trực tiếp.

Còn câu hỏi khác?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hỗ trợ trò chuyện trực tiếp ở góc dưới bên phải

Tiết kiệm thời gian và tạo bài thuyết trình một cách dễ dàng với SlidesAI

Cài đặt SlidesAI cho Google Slides
App screenshot