Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: 9 tháng 2, 2024

Chúng tôi rất coi trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng địa chỉ email của bạn để xác thực quyền truy cập vào Tiện ích mở rộng của chúng tôi. Địa chỉ email của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn có trách nhiệm bảo mật địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập vào Tiện ích mở rộng của chúng tôi nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ quy định pháp luật nào áp dụng.

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và giữ nó an toàn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không có truyền dữ liệu internet nào là 100% an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo an ninh của thông tin của bạn. Bằng cách sử dụng Tiện ích mở rộng của chúng tôi, bạn chấp nhận rủi ro tiềm ẩn của việc cung cấp thông tin trực tuyến và sẽ không trách nhiệm chúng tôi về bất kỳ vi phạm an ninh nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Chính sách bảo mật cho các cơ sở giáo dục

Việc sử dụng dữ liệu thương mại:

Ứng dụng bổ trợ của chúng tôi, SlidesAI, chỉ được thiết kế với mục đích giúp người dùng tạo ra các slide bài trình bày. Chúng tôi không bán bất kỳ dữ liệu do người dùng tạo ra hay thông tin cá nhân nào với mục đích thương mại. Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghiêm ngặt, ưu tiên quyền riêng tư của người dùng.

Chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba:

Để tạo slide thuyết trình, văn bản người dùng nhập vào được gửi đến các máy chủ của OpenAI để xử lý. Không có dữ liệu khác bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào được chia sẻ với OpenAI hay bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi sử dụng công nghệ giống như công nghệ mà ChatGPT sử dụng, để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật

Yêu cầu xóa dữ liệu của học sinh:

Nếu có bất kỳ người dùng nào muốn chúng tôi xóa dữ liệu của họ, họ có thể gửi yêu cầu tại [email protected] Chúng tôi khuyến nghị bạn thông báo tùy chọn này cho học sinh và phụ huynh. Chúng tôi chỉ có quyền truy cập vào địa chỉ email của người dùng.

Kế hoạch phản ứng đối với việc vi phạm:

Chúng tôi ưu tiên an toàn người dùng và có các quy trình khẩn cấp để bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi các mối đe dọa tiềm năng.

Mã hóa dữ liệu:

Tất cả giao tiếp của chúng tôi diễn ra qua HTTPS, mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền dẫn. Hơn nữa, tất cả dữ liệu được mã hóa tại nơi lưu trữ để đảm bảo sự bảo mật tối đa.

Bảo quản dữ liệu:

Dữ liệu trong hệ thống của chúng tôi chỉ được sử dụng cho các chức năng cần thiết và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ giữ lại dữ liệu khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và sẽ xóa dữ liệu người dùng khi nhận được yêu cầu.

Bảo vệ theo tiêu chuẩn ngành công nghiệp:

Dịch vụ của chúng tôi đã thực hiện các biện pháp dựa trên các tiêu chuẩn chấp nhận được trong ngành để đảm bảo sự an toàn tối đa của dữ liệu học sinh mà chúng tôi xử lý.

Chính sách bảo mật cho GPT Assistant

Chúng tôi sử dụng Google oAuth để xác thực, đây là phương pháp an toàn cho phép chúng tôi xác minh danh tính của bạn và đảm bảo truy cập an toàn vào tài khoản của bạn và tạo bài thuyết trình trên tài khoản Google của bạn, cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa. Việc sử dụng và chuyển giao thông tin nhận được từ Google API của chúng tôi đến bất kỳ ứng dụng nào khác đều tuân theo Chính sách dữ liệu người dùng dịch vụ Google API, bao gồm các yêu cầu sử dụng có hạn. Bạn có thể đọc thêm về điều này ở đây

Sử dụng dữ liệu

Thông tin bạn cung cấp cho GPT Assistant chỉ được sử dụng để tạo bài thuyết trình. Giống như khi bạn tương tác với ChatGPT, nội dung của bạn được truyền đến máy chủ của OpenAI. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Địa chỉ email của bạn, sau khi được thu thập, chỉ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích xác thực và cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không chia sẻ địa chỉ email của bạn hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác với bên thứ ba, đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được giữ kín và an toàn.

Có thêm câu hỏi?

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp.

Ứng dụng yêu cầu nhiều quyền, tại sao?
Chúng tôi cần những quyền đó để ứng dụng hoạt động đúng cách. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ việc tạo bài thuyết trình.Ứng dụng chỉ hoạt động khi bạn sử dụng nó theo cách thủ công. Nó không bao giờ chạy trong nền.
Ứng dụng có gói miễn phí, bạn có bán dữ liệu của tôi không?
Không, chúng tôi không bán/chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. Mặc dù có gói miễn phí, nhưng cũng có các gói trả phí để hỗ trợ phát triển ứng dụng. Chúng tôi không có mục tiêu bán dữ liệu của bạn.
Bạn có theo dõi dữ liệu của tôi không?
Hàng nghìn người dùng sử dụng ứng dụng của chúng tôi mỗi ngày, chúng tôi không có thời gian và nguồn lực để theo dõi dữ liệu của từng người dùng. Chúng tôi muốn xây dựng một sản phẩm tốt và phục vụ khách hàng của mình tốt hơn.Thời gian của chúng tôi tốt hơn khi dành vào việc đó :)
Tôi vẫn còn câu hỏi, làm thế nào tôi liên hệ với bạn?
Xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại [email protected]