Giá cả

Giá cả đơn giản cho mọi người

Tìm kế hoạch lý tưởng của bạn

Thanh toán hàng thángThanh toán hàng năm

Cơ bản

Đủ tốt để bắt đầu

$0

/tháng

 • 3 Bài thuyết trình / tháng
 • 2500 Nhập Ký Tự / Thuyết Trình
 • 10 Điểm AI / tháng
 • 1 Xuất video / tháng (Sắp ra mắt)
 • Tải lên tài liệu (Sắp ra mắt)

Chuyên nghiệp

Kế hoạch hoàn hảo cho sinh viên và giáo viên.

$10

/tháng

 • 10 Bài thuyết trình / tháng
 • 6000 Nhập Ký Tự / Thuyết Trình
 • 50 Điểm AI / tháng
 • 10 Xuất video / tháng (Sắp ra mắt)
 • Tải lên tài liệu (Sắp ra mắt)

Cao cấp

Dành cho Doanh nghiệp & Chuyên gia Marketing.

$20

/tháng

 • Trình bày không giới hạn
 • 12000 Nhập Ký Tự / Thuyết Trình
 • 100 Điểm AI / tháng
 • 20 Xuất video / tháng (Sắp ra mắt)
 • Tải lên tài liệu (Sắp ra mắt)