Giá cả

Giá cả đơn giản cho mọi người

Tìm kế hoạch lý tưởng của bạn

main.pricing.billing-type.monthmain.pricing.billing-type.year

Cơ bản

Đủ tốt để bắt đầu

$0


 • 3 Trình bày / tháng
 • 2500 Nhập Ký Tự / Thuyết Trình
 • 10 AI Tín dụng / tháng
 • 1 Xuất video/tháng (Sắp ra mắt)
 • Tải lên tài liệu (Sắp ra mắt)

Chuyên nghiệp

Kế hoạch hoàn hảo cho sinh viên và giáo viên.

$10

/tháng

 • 10 Trình bày / tháng
 • 6000 Nhập Ký Tự / Thuyết Trình
 • 50 AI Tín dụng / tháng
 • 10 Xuất video/tháng (Sắp ra mắt)
 • Tải lên tài liệu (Sắp ra mắt)

Cao cấp

Dành cho Doanh nghiệp & Chuyên gia Marketing.

$20

/tháng

 • Trình bày không giới hạn
 • 12000 Nhập Ký Tự / Thuyết Trình
 • 100 AI Tín dụng / tháng
 • 20 Xuất video/tháng (Sắp ra mắt)
 • Tải lên tài liệu (Sắp ra mắt)