Điều Khoản Sử Dụng

Cập nhật lần cuối: 5 tháng 7, 2023

Hey! Chúng tôi đã cố gắng tóm tắt Điều Khoản Sử Dụng để dễ hiểu.

  • Bằng cách sử dụng Tiện ích mở rộng của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng địa chỉ email của bạn với mục đích xác thực quyền truy cập vào Tiện ích mở rộng.
  • Địa chỉ email của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Bạn có trách nhiệm bảo mật địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
  • Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Tiện ích mở rộng nếu chúng tôi cho là bạn đã vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ quy định pháp luật áp dụng nào.
  • Các điều khoản sử dụng này có thể được cập nhật bất cứ lúc nào, và việc tiếp tục sử dụng Tiện ích mở rộng của bạn được cho là chấp nhận bất kỳ thay đổi nào.
  • Bằng cách sử dụng Tiện ích mở rộng của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này và hiểu các điều kiện dưới đó địa chỉ email của bạn sẽ được thu thập và sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không sử dụng Tiện ích mở rộng. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng nào.

Chính sách hoàn tiền: Nếu bạn đã mua đăng ký trả phí và không hài lòng với giao dịch mua đó vì bất kỳ lý do gì, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] trong vòng 48 giờ kể từ khi giao dịch mua hàng của bạn và chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn,
Xin lưu ý rằng bạn chỉ đủ điều kiện được hoàn lại tiền nếu mức sử dụng của bạn dưới 5 bài thuyết trình. Nếu bạn cảm thấy công cụ này không phù hợp với nhu cầu của mình vui lòng đừng sử dụng hết giới hạn gói của bạn, nếu không, chúng tôi sẽ không thể hoàn lại tiền cho bạn vì mỗi thế hệ đều khiến chúng tôi tốn tiền.
Cũng xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể sử dụng các tính năng chỉ trả phí của chúng tôi sau khi bạn hủy đăng ký .