Όροι Χρήσης

Τελευταία Ενημέρωση: 5 Ιουλίου, 2023

Γειά! Έκαναν το καλύτερο δυνατό για να περιλάβουν σε εύκολη γλώσσα τους Όρους Χρήσης.

  • Με τη χρήση του Add-On μας, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση της διεύθυνσης email σας για σκοπό την επικύρωση της πρόσβασής σας στο Add-On.
  • Η διεύθυνση email σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό, και δεν θα κοινοποιηθεί σε τρίτους.
  • Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας της διεύθυνσης email σας και των άλλων πληροφοριων που μας δίνετε.
  • Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την πρόσβασή σας στο Add-On αν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης ή οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους.
  • Οι όροι αυτοί μπορεί να ενημερωθούν οποιαδήποτε στιγμή, και η συνεχής χρήση του Add-On αποτελεί αποδοχή οποιωνδήποτε αλλαγών.
  • Χρησιμοποιώντας το Add-On μας, συμφωνείτε με τους όρους αυτούς και κατανοείτε τις συνθήκες υπό τις οποίες θα συλλέγεται και θα χρησιμοποιείται η διεύθυνση email σας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε το Add-On. Ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες.

Refund Policy: if you have purchased a paid subscription and you're unhappy with your purchase for any reason, email us at support@slidesai.io within 48hrs of your purchase and we'll refund you,
Please note that you're only eligible for a refund if your usage is under 5 presentations.If you feel the tool doesn't fit your need please don't exhaust your plan limit else we won't be able to refund you as each generation costs us money.
Also note that you won't be able to use our paid-only features after you cancel your subscription.