Användarvillkor

Senast uppdaterad: 5 juli 2023

Hej! Vi gjorde vårt bästa för att sammanfatta användarvillkoren för att vara lätt att förstå.

  • Genom att använda vårt tillägg godkänner du insamling och användning av din e-postadress i syfte att autenticera din åtkomst till tillägget.
  • Din e-postadress kommer inte att användas för något annat ändamål, och kommer inte att delas med tredje parter.
  • Du är ansvarig för att bibehålla sekretessen för din e-postadress och all annan information du ger oss.
  • Vi förbehåller oss rätten att avsluta din åtkomst till tillägget om vi tror att du har brutit mot dessa användarvillkor eller några tillämpliga lagar.
  • Dessa användarvillkor kan uppdateras när som helst och din fortsatta användning av tillägget utgör accept av eventuella ändringar.
  • Genom att använda vårt tillägg godkänner du dessa användarvillkor och förstår villkoren under vilka din e-postadress kommer att samlas in och användas. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen använd inte tillägget. Låt oss veta om du har några frågor eller funderingar.

Refund Policy: if you have purchased a paid subscription and you're unhappy with your purchase for any reason, email us at support@slidesai.io within 48hrs of your purchase and we'll refund you,
Please note that you're only eligible for a refund if your usage is under 5 presentations.If you feel the tool doesn't fit your need please don't exhaust your plan limit else we won't be able to refund you as each generation costs us money.
Also note that you won't be able to use our paid-only features after you cancel your subscription.